Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.06.2016
Ukončené
Riadne materiály
UV-19547/2016
predseda vlády
Nesúhlas
História:
28.06.2016 11:50
10.02.2017 11:59