Program rokovania

Základné údaje
9
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.05.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-18570/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-18308/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-18572/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18306/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-18628/2016
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18443/2016
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vypustený
UV-18413/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-18573/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-18586/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-18663/2016
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Informatívne materiály
UV-18212/2016
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-14057/2016
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 131,50 kB

História:
15.03.2017 09:02
15.03.2017 09:02