Program rokovania

Základné údaje
11
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.06.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-19219/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-18906/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-19171/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19088/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-18755/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-19220/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19218/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vypustený
UV-18655/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19222/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19599/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-18736/2016
minister financií
Schválený
UV-18930/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-18539/2016
minister životného prostredia
Rokovanie prerušené
UV-18530/2016
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; podpredseda vlády a minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-19160/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-19158/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-18205/2016
minister obrany
Schválený
UV-18942/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-19315/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-19084/2016
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-19228/2016
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-19224/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu; predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-19431/2016
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Schválený
UV-19804/2016
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
UV-V-167/2016
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Vyhradené
Schválený
UV-V-170/2016
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vyhradené
Vzatý na vedomie
UV-D-174/2016
minister obrany
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-19065/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-19080/2016
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-19226/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-19105/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-18461/2016
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-19081/2016
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-19540/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 149,00 kB

História:
10.02.2017 15:34
10.02.2017 15:35