Program rokovania

Základné údaje
17
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.08.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-20525/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Súhlas
UV-24351/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-24356/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-24354/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-24353/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-24352/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-24350/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-24428/2016
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24417/2016
minister financií
Schválený
UV-24768/2016
minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-24764/2016
minister financií
Schválený
UV-24463/2016
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-24464/2016
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24465/2016
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-24444/2016
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24466/2016
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-24340/2016
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24357/2016
minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-24267/2016
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24773/2016
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-24492/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vypustený
UV-24252/2016
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-24373/2016
minister kultúry
Rokovanie prerušené
UV-22840/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-24535/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-24533/2016
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-24652/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-24653/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-24455/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-24456/2016
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24528/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24526/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24771/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24277/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-23380/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24506/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-23379/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22150/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-22149/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24538/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-22913/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24251/2016
minister kultúry
Schválený
UV-24100/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-22463/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-24099/2016
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-15912/2016
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Rokovanie prerušené
UV-23830/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24529/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24360/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-24295/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-24657/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-23689/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23690/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22561/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-24673/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-24706/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24852/2016
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-24854/2016
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-24853/2016
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
UV-V-254/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-22532/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-23759/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-23306/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23587/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23128/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23933/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23345/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23210/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-24107/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-23654/2016
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-21259/2016
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-21409/2016
členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-21408/2016
členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-21406/2016
členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-21083/2016
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-21085/2016
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-21084/2016
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-21534/2016
členovia predstavenstva (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Vzatý na vedomie
UV-21533/2016
členovia predstavenstva (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Vzatý na vedomie
UV-21532/2016
členovia predstavenstva (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 202,50 kB

História:
24.10.2016 09:31
23.01.2017 15:04