Program rokovania

Základné údaje
24
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.09.2016
14:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, Nám. A. H. Škultétyho č. 4, Veľký Krtíš
Ukončené
Riadne materiály
UV-26074/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš
Mirko Trojčák, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Ondrej Kollár, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Jozef Cuper, prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš
Božena Vanková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Mária Lőrincz, riaditeľka RRA Veľký Krtíš
Štefan Tóth, vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Veľký Krtíš
Jaroslav Filip, vedúci pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Veľký Krtíš
Pavel Šalamún, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Veľký Krtíš
Mária Žišková, riaditeľka Spojenej školy Modrý kameň
Jozef Šaranko, SALEMIX, s. r. o.
Ladislav Kerata, starosta obce Veľká Ves nad Ipľom
Alexander Szecsei, Poľnohospodárske družstvo akcionárov „Ipeľ“ Balog nad Ipľom
Peter Bálint, starosta obce Balog nad Ipľom
Marian Varecha, Skl Mechanic, s. r. o.
Peter Slobodník, Equus, a. s. – podnikateľ, Vinica
Ladislav Zsigmond, Zsigmond – podnikateľ, Vinica
Milan Koči, Movino, spol. s r. o. – podnikateľ, Veľký Krtíš
Michal Kušický, OZ Imperium – živnostník, Vinica
Pavel Bartošík, riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n. o. Veľký Krtíš
Drahomíra Šaranková, zástupkyňa riaditeľa Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n. o. Veľký Krtíš
Denisa Árvayová, starostka obce Slovenské Ďarmoty
Ladislav Nozdrovický, starosta obce Horné Plachtince
Štefan Škraban, starosta obce Dačov Lom
Tibor Čierny, starosta obce Príbelce
Ľubomír Haško, Palivá Haško – podnikateľ, Veľký Krtíš
Viktor Lestyánszky, starosta obce Ipeľské Predmostie
Pavel Bendík, starosta obce Hrušov
Karol Szuma, VK Suma s. r. o. – podnikateľ, Veľký Krtíš
Cyril Bartók, starosta obce Dolné Plachtince
Miroslav Kalmár, starosta obce Závada
Dušan Mališ, starosta obce Dolná Strehová
Ján Mikula, I. Družstevná, a. s., Dačov Lom – podnikateľ
Daniela Lichvárová, starostka obce Bátorová
Ján Petroch, starosta obce Čelovce
Ladislav Majdán, starosta obce Lesenice
Ján Ragač, starosta obce Senné
Jozef Galbavý, podnikateľ
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx Záznam 24.10.2016 docx 20,44 kB

História:
24.10.2016 09:30
02.12.2016 10:14