Program rokovania

Základné údaje
27
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.09.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-24677/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-26561/2016
minister financií
Schválený
UV-27117/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-26676/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený s pripomienkami
UV-27131/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-27130/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-26803/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-25466/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-23939/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-23938/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený s pripomienkou
UV-23936/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23937/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený s pripomienkou
UV-23935/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-26789/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený s pripomienkou
UV-24971/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-26921/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-26722/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Schválený
UV-26807/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-25738/2016
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Schválený
UV-26949/2016
minister financií
Schválený
UV-26820/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Rokovanie prerušené
UV-26735/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-26732/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-26739/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-27211/2016
minister financií
Schválený
UV-27018/2016
minister financií
Schválený
UV-27119/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-26682/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Rokovanie prerušené
UV-26673/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený s pripomienkami
UV-26836/2016
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-26668/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-25464/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-25465/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-26920/2016
minister financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-26786/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-25025/2016
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-26729/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-27120/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-27210/2016
minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-27207/2016
minister financií
Schválený
UV-27213/2016
minister financií
Schválený
UV-27163/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
Informatívne materiály
UV-26721/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-26159/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 169,50 kB

História:
07.10.2016 11:09
29.11.2016 11:52