Program rokovania

Základné údaje
40
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.12.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-38401/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-31597/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Nesúhlas
UV-40151/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-38662/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38863/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-38864/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-38861/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-39396/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-38631/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-38881/2016
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-39406/2016
minister kultúry
Schválený
UV-38746/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-38749/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-40144/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-40145/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-40066/2016
minister financií
Schválený
UV-40064/2016
minister financií
Schválený
UV-38955/2016
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; podpredseda vlády a minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-39611/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-28057/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-39649/2016
minister obrany
Schválený
UV-40148/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-36737/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-39758/2016
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39795/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-40168/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-36674/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-38407/2016
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-40164/2016
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-40342/2016
minister financií
Schválený
UV-40173/2016
minister životného prostredia
Schválený
Utajené materiály
UV-D-392/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-393/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-394/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-395/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-396/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-397/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-38667/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-39877/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 02.01.2017 doc 147,00 kB

História:
16.12.2016 09:32