Program rokovania

Základné údaje
64
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.06.2017
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-28157/2017
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-26603/2017
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-28714/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-28713/2017
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-28377/2017
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-28679/2017
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-28727/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister obrany
Schválený
UV-28728/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-28725/2017
minister obrany
Schválený
UV-27567/2017
minister zdravotníctva
Schválený
UV-27569/2017
minister zdravotníctva
Schválený
UV-28345/2017
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-28391/2017
minister hospodárstva
Schválený
UV-20927/2017
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29317/2017
minister zdravotníctva
Schválený
UV-29517/2017
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-29043/2017
minister financií
Schválený
UV-29689/2017
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29667/2017
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-29427/2017
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-29759/2017
minister zdravotníctva
Stiahnutý
UV-29760/2017
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29720/2017
minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-30120/2017
predseda vlády
Schválený
Utajené materiály
UV-D-255/2017
minister obrany
Dôverné
Schválený
UV-267/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-266/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-27899/2017
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-28017/2017
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-28392/2017
predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Vzatý na vedomie
UV-29315/2017
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 12.02.2018 doc 147,50 kB

História:
22.06.2017 14:56
28.06.2017 15:30