Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.08.2017
Ukončené
Riadne materiály
UV-39515/2017
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
História:
24.08.2017 10:45