Program rokovania

Základné údaje
87
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.02.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-4125/2018
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4031/2018
predsedníčka Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený s pripomienkou
UV-5322/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-5371/2018
minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-5505/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Nesprístupňovaný - Ústna informácia
Schválený
Informatívne materiály
UV-5230/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 16.02.2018 doc 72,50 kB

História:
07.02.2018 12:19