Program rokovania

Základné údaje
96
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.03.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-11626/2018
minister financií
Schválený
UV-11621/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11619/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11616/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11618/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11620/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11617/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11015/2018
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11748/2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-11747/2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-10962/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-10963/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-12154/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11016/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-12345/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-12006/2018
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-12584/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-12792/2018
predseda vlády
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-11477/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-11020/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-4401/2018
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-10973/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-11744/2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-12587/2018
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.06.2018 doc 94,00 kB

História:
26.03.2018 14:56
28.03.2018 11:25