Program rokovania

Základné údaje
100
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.04.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-12739/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-14104/2018
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-14204/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-14757/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-14252/2018
predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Schválený
UV-14434/2018
ministerka kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14808/2018
ministerka kultúry
Schválený
UV-14775/2018
predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR
Schválený
UV-14791/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14816/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-14820/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14828/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-14654/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-14824/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-14826/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14823/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14759/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-14760/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-14776/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-14756/2018
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14762/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-14578/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-14949/2018
minister spravodlivosti
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-15242/2018
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-15504/2018
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený
Informatívne materiály
UV-14067/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-13410/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-8931/2018
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-12505/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-12507/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.06.2018 doc 97,50 kB

História:
12.04.2018 14:07
20.04.2018 14:12