Program rokovania

Základné údaje
111
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.06.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-21878/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22536/2018
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22274/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-22213/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-22132/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22439/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22440/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22558/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22679/2018
predseda vlády
Schválený
Utajené materiály
UV-D-184/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-185/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-186/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-187/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-188/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-189/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-190/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-191/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-21815/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-21751/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 03.07.2018 doc 96,50 kB

História:
20.06.2018 11:34