Program rokovania

Základné údaje
115
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.07.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-23608/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-23619/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-23615/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-23526/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-23613/2018
minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený s pripomienkou
UV-23395/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23398/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-24076/2018
minister dopravy a výstavby
Vypustený
UV-23947/2018
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-23525/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-23447/2018
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-24150/2018
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-23905/2018
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Schválený
UV-24151/2018
minister obrany
Schválený
UV-24241/2018
zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Schválený
UV-23896/2018
ministerka vnútra
Schválený
UV-24467/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24607/2018
predseda vlády
Schválený
UV-24258/2018
podpredseda vlády a minister financií ; minister hospodárstva
Schválený
UV-24249/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-24181/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24182/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24183/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24184/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24185/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24186/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24188/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-24332/2018
ministerka vnútra; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24300/2018
ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-24295/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24294/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24291/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24292/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24293/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24296/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24297/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-24250/2018
zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Schválený
UV-24484/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24290/2018
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-23910/2018
minister obrany
Schválený
UV-24491/2018
minister obrany
Schválený s pripomienkou
UV-24464/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-24609/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
Utajené materiály
UV-D-226/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-V-203/2018
ministerka vnútra
Vyhradené
Schválený
UV-V-232/2018
minister hospodárstva
Vyhradené
Schválený
UV-V-234/2018
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-23623/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-23648/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23396/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23647/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23496/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-23811/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-23269/2018
predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Vzatý na vedomie
UV-23266/2018
predseda predstavenstva a člen predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23262/2018
predseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.; člen predstavenstva
Vzatý na vedomie
UV-23263/2018
predseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.; člen predstavenstva
Vzatý na vedomie
UV-23666/2018
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23667/2018
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23668/2018
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23307/2018
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23308/2018
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23309/2018
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 21.08.2018 doc 131,50 kB

História:
11.07.2018 14:05