Program rokovania

Základné údaje
116
schôdze vlády Slovenskej republiky
22.08.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-24681/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-25722/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-28659/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-24299/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24473/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-28102/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-28949/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-24478/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-24476/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-24465/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-28651/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-22748/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas
UV-22750/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-26144/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-29030/2018
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29029/2018
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29027/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-29028/2018
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29523/2018
ministerka vnútra
Stiahnutý
UV-29056/2018
ministerka vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29140/2018
ministerka kultúry
Schválený
UV-29525/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-29168/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-29169/2018
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29170/2018
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24821/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-25117/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-25116/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-29272/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-29020/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-24454/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený s pripomienkami
UV-29003/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-29172/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-29279/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-29004/2018
ministerka vnútra
Schválený
UV-29161/2018
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Stiahnutý
UV-29210/2018
podpredseda vlády a minister financií
Stiahnutý
UV-22752/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas s pripomienkami
UV-22746/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-24851/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-22759/2018
ministerka vnútra
Súhlas s pripomienkami
UV-22743/2018
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas s pripomienkami
UV-29522/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-29643/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29644/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-29509/2018
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-29526/2018
zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-29524/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-29514/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-29515/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Odložený
UV-29645/2018
minister spravodlivosti
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
UV-V-257/2018
minister hospodárstva
Vyhradené
Schválený
UV-D-238/2018
minister obrany
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-27111/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-25103/2018
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
UV-24460/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-25352/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-25351/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-28106/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-25605/2018
zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-28041/2018
zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-28756/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-28990/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-28988/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-29371/2018
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 17.09.2018 doc 141,00 kB

História:
16.08.2018 14:40
22.08.2018 15:08