Program rokovania

Základné údaje
128
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.11.2018
10:00 h
v Dome kultúry, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica
Ukončené
Riadne materiály
UV-36408/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-35603/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-36130/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-37679/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-35948/2018
ministerka vnútra
Schválený
UV-37095/2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-36954/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-37370/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-37170/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-37596/2018
ministerka kultúry
Schválený
UV-37678/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-37680/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-37783/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-37445/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-37987/2018
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-36969/2018
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-35879/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-35785/2018
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 20.11.2018 doc 84,50 kB

História:
31.10.2018 12:16
07.11.2018 08:46