Program rokovania

Základné údaje
131
schôdze vlády Slovenskej republiky
05.12.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-36763/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-40314/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-40992/2018
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-40843/2018
ministerka kultúry
Schválený
UV-41168/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-41167/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-41005/2018
predsedníčka Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený s pripomienkou
UV-41543/2018
predseda vlády
Schválený s pripomienkou
UV-41413/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-41289/2018
minister obrany
Schválený
Informatívne materiály
UV-40782/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-40838/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-40302/2018
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.01.2019 doc 100,00 kB

História:
03.12.2018 15:36
05.12.2018 12:30