Program rokovania

Základné údaje
132
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.12.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-41650/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-41651/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-41291/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-41162/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-41161/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-42220/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-41730/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; ministerka vnútra a podpredsedníčka Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-41522/2018
ministerka vnútra
Schválený
UV-41851/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-42556/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-41874/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-41895/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-41894/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-41892/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-41896/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-41854/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-41857/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42442/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-42448/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42280/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-42279/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-42277/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-42278/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-42281/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-42542/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-42546/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu; minister hospodárstva
Schválený
UV-42548/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-42547/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-42549/2018
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-42544/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-42521/2018
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-42403/2018
minister obrany
Schválený
UV-42586/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-42664/2018
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-41190/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-42189/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-41685/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.02.2019 doc 123,00 kB

História:
12.12.2018 11:47