Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.02.2019
Ukončené
Riadne materiály
UV-3892/2019
predseda vlády
Nesúhlas
História:
18.02.2019 14:12
18.02.2019 15:41