Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia Najdené v dokumentoch
80 schôdze vlády Slovenskej republiky 23.10.2013 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia 80_z (23.10.2013).doc
163 schôdze vlády Slovenskej republiky 17.07.2009 04.07.2006-08.07.2010 Program | Uznesenia komunike.html
zaznam.html
147 schôdze vlády Slovenskej republiky 15.04.2009 04.07.2006-08.07.2010 Program | Uznesenia komunike.html
zaznam.html
142 schôdze vlády Slovenskej republiky 11.03.2009 04.07.2006-08.07.2010 Program | Uznesenia komunike.html
zaznam.html
40 schôdze vlády Slovenskej republiky 26.06.2003 16.10.2002-03.07.2006 Program | Uznesenia tlacovka.html
39 schôdze vlády Slovenskej republiky 18.06.2003 16.10.2002-03.07.2006 Program | Uznesenia tlacovka.html
143 schôdze vlády Slovenskej republiky 28.02.2001 30.10.1998-15.10.2002 Program | Uznesenia komunike.html
zaznam.html