Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
180 schôdze vlády Slovenskej republiky 30.10.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
181 schôdze vlády Slovenskej republiky 06.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
182 schôdze vlády Slovenskej republiky 13.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
183 mimoriadna schôdza vlády Slovenskej republiky 14.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
184 schôdze vlády Slovenskej republiky 20.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
185 schôdze vlády Slovenskej republiky 21.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
186 schôdze vlády Slovenskej republiky 27.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
187 mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky 28.11.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
188 schôdze vlády Slovenskej republiky 04.12.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 07.12.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
Stránka: 100 z 105 / Záznamy: 991 - 1000 z 1045