Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
198 schôdze vlády Slovenskej republiky 27.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 03.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
199 schôdze vlády Slovenskej republiky 05.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
200 schôdze vlády Slovenskej republiky 11.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
201 mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky 15.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
202 schôdze vlády Slovenskej republiky 18.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
203 schôdze vlády Slovenskej republiky 19.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
1 schôdze vlády Slovenskej republiky 21.03.2020 21.03.2020- Program | Uznesenia
2 schôdze vlády Slovenskej republiky 23.03.2020 21.03.2020- Program | Uznesenia
3 schôdze vlády Slovenskej republiky 24.03.2020 21.03.2020- Program | Uznesenia
Stránka: 102 z 107 / Záznamy: 1011 - 1020 z 1064