Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 03.03.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 07.12.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 12.09.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.02.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 23.08.2017 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 06.06.2016 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.05.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 04.05.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 13.04.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
Stránka: 106 z 108 / Záznamy: 1051 - 1060 z 1072