Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
189 schôdze vlády Slovenskej republiky 11.12.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
190 schôdze vlády Slovenskej republiky 18.12.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
191 schôdze vlády Slovenskej republiky 15.01.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
192 schôdze vlády Slovenskej republiky 22.01.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
193 schôdze vlády Slovenskej republiky 29.01.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
194 schôdze vlády Slovenskej republiky 05.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
195 schôdze vlády Slovenskej republiky 12.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
196 schôdze vlády Slovenskej republiky 19.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
197 mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky 26.02.2020 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
Stránka: 101 z 106 / Záznamy: 1001 - 1010 z 1055