Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 29.09.2014 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 25.03.2014 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 30.09.2013 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 16.04.2013 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 16.11.2012 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 02.08.2012 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 10.05.2012 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per_rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 23.02.2011 09.07.2010-03.04.2012 Program | Uznesenia
per_rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 21.07.2004 16.10.2002-03.07.2006 Program | Uznesenia
per_rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 27.12.2003 16.10.2002-03.07.2006 Program | Uznesenia
Stránka: 112 z 113 / Záznamy: 1111 - 1120 z 1122