Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 07.12.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 12.09.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.02.2019 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 23.08.2017 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 06.06.2016 24.03.2016-20.03.2020 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.05.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 04.05.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 13.04.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 29.09.2014 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 25.03.2014 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
Stránka: 114 z 115 / Záznamy: 1131 - 1140 z 1150