Zoznam rokovaní vlády SR

Číslo rokovania Názov rokovania Dátum rokovania Volebné obdobie Akcia
99 schôdze vlády Slovenskej republiky 08.09.2004 16.10.2002-03.07.2006 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 07.12.2019 24.03.2016- Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 12.09.2019 24.03.2016- Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.02.2019 24.03.2016- Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 23.08.2017 24.03.2016- Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 06.06.2016 24.03.2016- Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 18.05.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 04.05.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 13.04.2015 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
per rollam schôdze vlády Slovenskej republiky 29.09.2014 04.04.2012-23.03.2016 Program | Uznesenia
Stránka: 99 z 101 / Záznamy: 981 - 990 z 1001