Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
minister výstavby a regionálneho rozvoja
19.05.2004
450/2004
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf uznesenie4502004 19.05.2004 rtf 217,35 kB

História:
19.05.2004 09:00
16.04.2010 13:37