Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
03.11.2004
1023/2004
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf uznesenie10232004 03.11.2004 rtf 183,92 kB

História:
03.11.2004 10:00
16.04.2010 13:37