Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
minister pôdohospodárstva
19.05.2004
451/2004
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf uznesenie4512004 19.05.2004 rtf 214,75 kB

História:
19.05.2004 09:00
16.04.2010 13:37