Detail uznesenia

Informačný blok
Návrh koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku
minister hospodárstva
Návrh
História:
28.09.2016 10:33