Detail uznesenia

Informačný blok
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
21.09.2016
409/2016
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc 409 12.10.2016 doc 86,50 kB

História:
12.10.2016 13:33
12.10.2016 13:33