Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
minister životného prostredia
07.01.2015
3/2015
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc 3_2015 07.01.2015 doc 82,50 kB

História:
07.01.2015 10:00
02.02.2015 09:12