Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
471/2019 k Návrhu plánu výkonnosti v oblasti leteckých navigačných služieb na roky 2020 až 2024 pre Slovenskú republiku 173 25.09.2019
470/2019 k návrhu na vymenovanie predsedu a podpredsedu Dopravného úradu a určenie ich funkčného platu 173 25.09.2019
469/2019 k návrhu posilnenia značky SPP prostredníctvom poskytnutia podpory športu a športových aktivít v Slovenskej republike 173 25.09.2019
468/2019 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 173 25.09.2019
467/2019 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia komplexu budov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Mierovej ulici v Bratislave 173 25.09.2019
466/2019 k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto 173 25.09.2019
465/2019 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Bardejov, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Tvrdošín, Žilina 173 25.09.2019
464/2019 k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 173 25.09.2019
463/2019 k návrhu zloženia slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie 173 25.09.2019
462/2019 k návrhu na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 173 25.09.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19