Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
493/2019 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby na leteckej základni Sliač 175 02.10.2019
492/2019 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu 175 02.10.2019
491/2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 175 02.10.2019
490/2019 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 175 02.10.2019
489/2019 k Akčnému plánu rozvoja metrológie Slovenskej republiky 175 02.10.2019
488/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 175 02.10.2019
487/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite 175 02.10.2019
486/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 175 02.10.2019
485/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu 175 02.10.2019
484/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 175 02.10.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17