Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
513/2019 k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2020 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 177 14.10.2019
512/2019 k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2020 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 177 14.10.2019
511/2019 k návrhu na zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave 177 14.10.2019
510/2019 k návrhu na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 177 14.10.2019
509/2019 k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2020 177 14.10.2019
508/2019 k návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy 177 14.10.2019
507/2019 k návrhu nominácie kandidátov na funkciu európskeho prokurátora za Slovenskú republiku v Európskej prokuratúre 177 14.10.2019
506/2019 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 177 14.10.2019
505/2019 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2019 177 14.10.2019
504/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 177 14.10.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14