Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
500/2019 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 177 14.10.2019
501/2019 k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtovému výhľadu na roky 2021 a 2022 177 14.10.2019
502/2019 k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2020 177 14.10.2019
503/2019 k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 177 14.10.2019
504/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 177 14.10.2019
505/2019 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2019 177 14.10.2019
506/2019 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 177 14.10.2019
507/2019 k návrhu nominácie kandidátov na funkciu európskeho prokurátora za Slovenskú republiku v Európskej prokuratúre 177 14.10.2019
508/2019 k návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy 177 14.10.2019
509/2019 k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2020 177 14.10.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14