Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
529/2019 k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 179 23.10.2019
528/2019 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky 179 23.10.2019
527/2019 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na financovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom kraji 179 23.10.2019
526/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre obec Kalinov 179 23.10.2019
525/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Bardejov na rekonštrukciu a modernizáciu športovej haly Mier 179 23.10.2019
524/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Prešovský samosprávny kraj na Projekt rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 179 23.10.2019
523/2019 k zmene Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí 179 23.10.2019
522/2019 k Návrhu na zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020 179 23.10.2019
521/2019 k Financovaniu rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030 179 23.10.2019
520/2019 k Návrhu na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce 179 23.10.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11