Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
539/2019 k návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 180 30.10.2019
538/2019 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a určenie jeho funkčného platu 180 30.10.2019
537/2019 k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 446 zo 17. septembra 2019 180 30.10.2019
536/2019 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2019 180 30.10.2019
535/2019 k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 - návrh zákona o akvakultúre 180 30.10.2019
534/2019 k návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne 180 30.10.2019
533/2019 k Návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 180 30.10.2019
532/2019 k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 40. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO a smernice pre postup delegácie 180 30.10.2019
531/2019 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na 7. spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Českej republiky (11. novembra 2019, Valtice, ČR) 180 30.10.2019
530/2019 k návrhu na udelenie súhlasu NR SR pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu 180 30.10.2019