Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
552/2019 k Celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počtom hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 181 06.11.2019
551/2019 k návrhu na zmenu súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva 181 06.11.2019
550/2019 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva 181 06.11.2019
549/2019 k návrhu Smernice pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026 181 06.11.2019
548/2019 k návrhu zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 181 06.11.2019
547/2019 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v predvianočnom období, počas vianočných a novoročných sviatkov 181 06.11.2019
546/2019 k Národnému akčnému plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022 181 06.11.2019
545/2019 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 181 06.11.2019
544/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 181 06.11.2019
543/2019 ku Koncepcii udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 181 06.11.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13