Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
540/2019 k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2018 181 06.11.2019
541/2019 k Trinástej periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 181 06.11.2019
542/2019 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2019 181 06.11.2019
543/2019 ku Koncepcii udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 181 06.11.2019
544/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 181 06.11.2019
545/2019 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 181 06.11.2019
546/2019 k Národnému akčnému plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022 181 06.11.2019
547/2019 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v predvianočnom období, počas vianočných a novoročných sviatkov 181 06.11.2019
548/2019 k návrhu zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 181 06.11.2019
549/2019 k návrhu Smernice pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026 181 06.11.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13