Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
29/2020 Návrh na určenie prvku kritickej infraštruktúry a jeho zaradenie do sektora kritickej infraštruktúry 192 22.01.2020
28/2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 192 22.01.2020
27/2020 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj a revitalizáciu občianskej infraštruktúry v Trenčianskom kraji 192 22.01.2020
26/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 192 22.01.2020
25/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov 192 22.01.2020
24/2020 k Návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2020 192 22.01.2020
23/2020 k návrhu na odvolanie podpredsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky 192 22.01.2020
22/2020 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2020 192 22.01.2020
21/2020 k návrhu Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022 192 22.01.2020
20/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 192 22.01.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12