Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
76/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 195 12.02.2020
75/2020 k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 195 12.02.2020
74/2020 k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 195 12.02.2020
73/2020 k informácii k výsledku činnosti Odbornej hodnotiacej komisie na výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie 195 12.02.2020
72/2020 k Zvýšeniu základného imania v akciových spoločnostiach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 195 12.02.2020
71/2020 k návrhu na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 195 12.02.2020
70/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195 12.02.2020
69/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195 12.02.2020
68/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 195 12.02.2020
67/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 195 12.02.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19