Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
87/2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 196 19.02.2020
86/2020 k Návrhu na účasť Slovenskej republiky ako jedného z piatich zakladajúcich členských štátov v európskom výskumnom konzorciu „The Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI)“ („Výskumná infraštruktúra pre potraviny, výživu a zdravie“) 196 19.02.2020
85/2020 k Návrhu účasti Slovenskej republiky na spoločnom príspevku krajín V4 a Nemecka na projekt pomoci Maroku pri riadení migrácie 196 19.02.2020
84/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 757 442, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Martin, okres Martin 196 19.02.2020
83/2020 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky 196 19.02.2020
82/2020 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Čadca, Gelnica, Ilava, Košice, Levoča, Nitra, Poprad, Púchov, Spišská Nová Ves, Trnava, Žilina 196 19.02.2020
81/2020 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach 196 19.02.2020
80/2020 k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2019 196 19.02.2020
79/2020 k Hodnoteniu priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2019 a ich zameraniu na rok 2020 196 19.02.2020
78/2020 k Programu podpory Digitálnej koalície do roku 2022 196 19.02.2020