Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
98/2020 k Návrhu na zvýšenie bezpečnosti vládnych informačných a komunikačných technológií prevádzkovaných Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby 198 27.02.2020
97/2020 k Doplnku k Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny 198 27.02.2020
96/2020 k Návrhu na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob 198 27.02.2020
95/2020 k návrhu na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Vysoká škola manažmentu v Trenčíne na Vysoká škola manažmentu 198 27.02.2020
94/2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 198 27.02.2020
93/2020 k návrhu na zmenu termínov úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 21. augusta 2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na organizačné zabezpečenie podujatia Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021 198 27.02.2020
92/2020 k Návrhu metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania 198 27.02.2020
91/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2020 198 27.02.2020
90/2020 k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2020 198 27.02.2020
89/2020 k Správe o účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka na ministerskom zasadnutí Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA) v Bruseli 19. januára 2020 a o prijatí ministerskej deklarácie IHRA o boji proti antisemitizmu, všetkým formám diskriminácie a popieraniu holokaustu 198 27.02.2020