Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
146/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky 1 21.03.2020
145/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21.03.2020
144/2020 k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 1 21.03.2020
143/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 1 21.03.2020
142/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 1 21.03.2020
141/2020 k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 21.03.2020
140/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1 21.03.2020
139/2020 k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 1 21.03.2020
138/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 21.03.2020
137/2020 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 21.03.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11