Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
155/2020 k návrhu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 2 23.03.2020
154/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 2 23.03.2020
153/2020 k návrhu na odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a na poverenie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 23.03.2020
152/2020 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 23.03.2020
151/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 23.03.2020
150/2020 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 2 23.03.2020
149/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 2 23.03.2020
148/2020 k návrhu štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 2 23.03.2020
147/2020 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a k návrhu na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 2 23.03.2020