Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
168/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 4 25.03.2020
167/2020 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 4 25.03.2020
166/2020 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 4 25.03.2020
165/2020 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a návrhu na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 4 25.03.2020
164/2020 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 4 25.03.2020
163/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 4 25.03.2020
162/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 4 25.03.2020
161/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky 4 25.03.2020