Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
187/2020 k ďalším opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona virusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 6 31.03.2020
186/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 6 31.03.2020
185/2020 k návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 6 31.03.2020
184/2020 k návrhu zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí doplnia sieť subjektov hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike v čase štátom vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 6 31.03.2020
183/2020 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 6 31.03.2020
182/2020 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a na vymenovanie splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 6 31.03.2020
181/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 6 31.03.2020
180/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 6 31.03.2020
179/2020 k návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 6 31.03.2020
178/2020 k návrhu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov 6 31.03.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12