Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
199/2020 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport 7 02.04.2020
198/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie 7 02.04.2020
197/2020 ku karanténnym opatreniam pre osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky 7 02.04.2020
196/2020 k návrhu Plánu riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách 7 02.04.2020
195/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu 7 02.04.2020
194/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 7 02.04.2020
193/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7 02.04.2020
192/2020 k návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7 02.04.2020
191/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7 02.04.2020
190/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7 02.04.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12